منابع برنامه ریزی تغذیه کودکستان: تغذیه


از من خواسته شد که برای برنامه ریزی وعده های غذایی برای کودکان مهد کودک کمک کنم ، مشکل این است که من هرگز با چنین گروه های سنی کار نکرده ام ، بنابراین ، من هیچ دانش و تجربه ای ندارم. بنابراین ، من به دنبال ایده های جامد برای تغذیه برای کودکان در مهد کودک هستم – ایده هایی برای دستور العمل ها ، توصیه های کلی ، وب سایت های مفید یا هر چیزی که می تواند کمک کننده باشد. معمولا ، من هرگز چنین پیشنهادی را نمی پذیرم ، اما این برای یک بستگان است و واقعاً نمی توانم نه بگویم.

هر کمکی عالی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید