مقایسه قیمت خودروهای پژو ۲۰۶ و ۲۰۷به گزارش نبض بازار، بر اساس معاملات امروز سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ قیمت انواع خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با تغییرات اندکی همراه بوده و برخی خودروها نسبت به روز گذشته بدون تغییر بوده است.

بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور نیز نسبت به روز گذشته با تغییرات جزئی همراه بود.

نام تجاری مدل (سال ساخت) عملکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۵۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۰.۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۰۲۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۲۰۰۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ روبل صفر ۲۰۲۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۶ پانوراما نوع ۳ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۵۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰
تیپ ۲۰۶ ۵ ترمز دیسکی عقب ۲۰۱۹ صفر ۳۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰۰
تیپ ۲۰۶ ۵ ترمز دیسکی عقب ۲۰۱۹ صفر ۳۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۱۰۰ و ۱۰۰
۲۲۰۰ SD V8 ۱۰۴۰۰ صفر ۳۲۰۰, ۱۰۰۰, ۱۰۰,۰۰۰
۲۲۰۰ SD V8 ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ روبل صفر ۳۵۰۰, ۲۰۰۰, ۱۰۰۰,۰۰۰, ۰.۰۰۰

قیمت انواع پژو ۲۰۷

نام تجاری مدل (سال ساخت) عملکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۲۰۷ MC اتوماتیک ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۶۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰ و ۱۰۰ متر
۲۰۷ MC اتوماتیک ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ به طور خودکار ۱۴۰۰ | پانوراما صفر ۷۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ به طور خودکار پانوراما ۲۰۱۹ صفر ۵۰۲۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ به طور خودکار ۲۰۱۹ با رینگ آلومینیومی صفر ۲۰۰۶، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰
۲۰۷ به طور خودکار ۱۴۰۰ | با رینگ استیل صفر ۵۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ به طور خودکار ۲۰۱۹ با رینگ استیل صفر ۵۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۱ | پانوراما صفر ۲۲۲۰، ۳۲۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۱ | پانوراما صفر ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۰ | پانوراما صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
۲۰۷ دنده پانوراما ۲۰۱۹ صفر ۳۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۱ | فرمان برقی صفر ۲۰۲۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۱ | فرمان برقی صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
۲۰۷ دنده ۱۴۰۰ | با رینگ استیل صفر ۳۰۰،۲۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰ و ۸۰۰ متر
۲۰۷ دنده ۲۰۱۹ با رینگ استیل صفر ۳۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۱۰۰ و ۱۰۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۲۰۰, ۱۵۰۰, ۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
۲۰۷ دنده ۱۴۰۰ | با رینگ استیل صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
۲۰۷ دنده ۲۰۱۹ با رینگ استیل صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
۲۰۷ صندوق اتوماتیک ۲۰۱۹ با رینگ استیل صفر ۵۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
صندوقدار تجهیزات ۲۰۷ ۲۰۱۹ ایران خودرو صفر ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰