مفیدترین چیزی که می توان از رژیم غذایی حذف کرد ، چیست؟ : رژیم غذایی


به طور فرضی ، اگر فردی را دارید که هر چیزی و هر چیزی را که می خواهد می خورد (یعنی اصلا رژیم غذایی ناسالم دارد) ، تنها چیزی که آنها می توانند حذف کنند ، چه چیزی برای بهبود سلامتی مفیدتر خواهد بود؟ قند؟ گوشت قرمز؟ دیگر؟

دیدگاهتان را بنویسید