مطهری: ژست انقلابی مردم را بدبخت کرد


علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس دهم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: کاهش میانجی‌ها در مذاکرات ایران و آمریکا در قطر، نشانه‌ای از ظهور عقل‌گرایی در نظام است. جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن ژست انقلابی. که در سالهای اخیر باعث بدبختی مردم شده است.» است.

مطهری: ژست انقلابی مردم را بدبخت کرد

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس دهم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: کاهش میانجی‌ها در مذاکرات ایران و آمریکا در قطر، نشانه‌ای از ظهور عقل‌گرایی در نظام است. جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن ژست انقلابی. که در سالهای اخیر باعث بدبختی مردم شده است.» است.

یک قدم دیگر تا مذاکره مستقیم با آمریکا برای گرفتن حقوق خود بدون پذیرش منافع روسیه، چین و اروپا باقی مانده است که باید سال ها پیش انجام می شد، اما شعارها و آمریکاستیزی شدید مانع از آن شد. که..

منبع: تاپ