مطالعه کشف شده سم از محصولات تراریخته در خون انسان ظاهر می شود


محصولات اصلاح شده ژنتیکییک مطالعه جدید باعث ایجاد تردیدهای تازه در مورد ایمنی محصولات اصلاح شده ژنتیکی شده است. در این تحقیق سم Bt که در بسیاری از محصولات تراریخته وجود دارد در خون انسان یافت شد.

سم Bt محصولات را برای آفات سمی می کند، اما ادعا شده است که این سم هیچ خطری برای محیط زیست و سلامت انسان ندارد. بحث این بود که پروتئین در روده انسان تجزیه می شود. اما وجود سم در خون انسان نشان می دهد که این اتفاق نمی افتد.

India Today گزارش می دهد:

دانشمندان … پروتئین حشره کش را شناسایی کرده اند که در خون زنان باردار و همچنین زنان غیر باردار در گردش است. آنها همچنین سم را در خون جنین شناسایی کرده اند که به این معنی است که می تواند به نسل بعدی منتقل شود.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر