مطالبات کارگران نساجی سبلان پرداخت شد


استاندار اردبیل گفت: تاکنون بیش از ۲۲ میلیارد تومان از مطالبات کارگران پرداخت شده و بدهی های تامین اجتماعی و سایر بدهی های کارگران در اسرع وقت پرداخت می شود.

سید حامد عاملی

استاندار اردبیل با اشاره به استقرار تیمی از کمیته پشتیبانی کشور از کارخانه نساجی سبلان در اردبیل از بازگشت پایداری به این واحد تولیدی مهم در استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۲ میلیارد تومان پرداخت شده است. . از مطالبات کارگران و بدهی های تامین اجتماعی و همچنین سایر بدهی های کارکنان. در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.

سید حمید عاملی در بازدید از کارخانه پارچه سبلان به همراه اعضای هیات تامین استان گفت: در ماه های اخیر جلسات متعددی برای رفع مشکلات پارچه سبلان توسط هیات تامین پارچه استان در اردبیل برگزار و در نهایت تصمیم گیری شد. قرار شد تیمی از شورای ارتقای صنعت کشور در ۲۰ روز گذشته مستقر شود.

وی افزود: با استقرار تیم حمایت از صنایع کشور، ثبات به کارخانه نساجی سبلان بازگشته و تاکنون بیش از ۲۲ میلیارد تومان مطالبات کارگران پرداخت شده است و تامین اجتماعی و سایر بدهی های کارگران به عنوان پرداخت خواهد شد. در اسرع وقت با سود تولید کارخانه.

استاندار اردبیل با بیان اینکه هدف اصلی از اقدامات اخیر بازگشت ثبات و آرامش و افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در مجتمع پارچه سبلان است، گفت: در حال حاضر ۸۰۰ نفر در کارخانه نساجی سبلان مشغول به کار هستند و برنامه ریزی انجام شده است. تا یک ماه آینده این تعداد به ۱۲۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

عاملی تصریح کرد: واحدهای نساجی متعددی در استان اردبیل فعالیت می کنند و استان یکی از قطب های اصلی حوزه نساجی محسوب می شود و مجموعه سبلان پارچه به دلیل وجود یک زنجیره کامل نساجی

وی بیان کرد: طی ۱۱ ماه گذشته تعدادی از مجتمع های صنعتی راکد استان اردبیل که بیش از ۱۰۰ نفر ظرفیت داشتند به چرخه تولید بازگشته اند و در تلاش هستیم تا زمینه ایجاد اشتغال در سطح استان را فراهم کنیم. اقدامات لازم

نخ

مطالبات کارگران نساجی سبلان پرداخت شد