مصرف روزانه قند: رژیم غذایی


مقدار توصیه شده قند در روز همه قندهای اضافه شده با هم چقدر است؟ من مرتباً چیزهای مختلف می بینم ، وسواس جدید من ماتچا است و متوجه می شوم که بیش از یک فنجان در روز می خورم زیرا یکی 32 گرم قند دارد !! لطفا به من کمک کنید خودم را آموزش دهم

دیدگاهتان را بنویسید