مصرف برق رکورد زد – زمان خبر


سخنگوی سازمان برق گفت: گرمای شدید در کشور و افزایش مصرف برق، نیاز به مصرف را در پیک امروز به ۶۹ هزار و ۲۷۸ مگاوات رسانده است.

مصرف برق به رکورد رسید

به گزارش خبر، سخنگوی شرکت برق گفت: گرمای شدید در کشور و افزایش مصرف برق، تقاضای مصرف را در پیک امروز به ۶۹ هزار و ۲۷۸ مگاوات رسانده است.

مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر گفت: این بالاترین رقمی است که در تاریخ صنعت برق به ثبت رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۴ درصد رشد نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: علیرغم رکورد مصرف برق در کشور، با همکاری اهالی بخش خانگی و سایر مشترکین در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، پایداری شبکه برق پایدار است. حفظ شده و هیچ خاموشی اعمال نشده است.

وی افزود: با افزایش ۲۲۶۶ مگاواتی مصرف برق نسبت به سال گذشته، شبکه سراسری برق در وضعیت پایداری قرار دارد.

رجبی مشهدی از همکاری و همراهی همه مردم و مشترکان مهم در صرفه جویی و همچنین زحمات کارکنان زحمتکش اداره برق قدردانی کرد.