مصرف برق امروز به حدود ۶۸۰۰۰ مگاوات می رسد


مدیر مرکز بار و برق شبکه برق کشور گفت: با توجه به گرمای هوا پیش بینی می شود پیک مصرف برق امروز به ۶۸ هزار مگاوات برسد.

مصرف برق امروز به حدود 68000 مگاوات می رسد

مهدی درفشیان با بیان اینکه هفته گذشته بسیار گرم بود، پیش بینی کرد که محدودیت های جدیدی در تاریخ برق وضع شود و مصرف برق امروز در زمان اوج مصرف به ۶۸ هزار مگاوات برسد.

وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته با وزارت حراست از زمستان امسال از تامین برق سالم و پایدار برای هموطنان ابراز خرسندی کرد.

مدیر مرکز بار و انرژی شبکه برق کشور در عین حال از افزایش بیش از ۸ درصدی مصرف برق صنایع بزرگ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با استناد به نمودارها و شروع برنامه های مدیریت مصرف از اواسط خبر داد. . ژوئن.

وی در خصوص گرمای هوا در هفته جاری و آینده گفت: همچنان مدیریت مصرف در اقصی نقاط کشور ضروری است.

درفشیان با تاکید بر ادامه همکاری مردم در مدیریت مصرف، فایده این همکاری را رشد تولید بیشتر برق در صنایع دانست. وی در پایان گفت: اگر صنایع بتوانند بیش از سهمیه فعلی برق مصرف کنند قطعا به اقتصاد ملی کمک می کند.

درفشیان در ادامه افزود: با استفاده از تجربیات سال گذشته در محدودیت های تامین برق صنعتی، برنامه ریزی و هماهنگی خوبی با وزارت حراست در زمستان سال گذشته صورت گرفت و توانستیم برنامه ریزی بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم که این روزها شاهد آن هستیم.

وی ادامه داد: بنابراین جا دارد از صنعت کشور به دلیل این همکاری بسیار خوب که منجر به تامین مطمئن و پایدار برق برای همه هموطنان شده است، تقدیر کنیم.

درفشیان گفت: امسال به منظور تامین برق مطمئن و پایدار مردم، برنامه مدیریت مصرف صنعتی را از اواسط خرداد ماه آغاز کردیم و با توجه به هماهنگی های خوبی که تا دیروز انجام شد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مصرف صنعتی بیش از ۸.۶ درصد افزایش یافته است

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به روزهای گرم در هفته جاری و هفته آینده، همچنان نیاز به اجرای برنامه های مدیریت مصرف در اقصی نقاط کشور و بخش های کشور احساس می شود.

این مسئول گفت: اگر هموطنان بتوانند با صنعت برق همکاری بیشتری داشته باشند، دو فایده بزرگ به همراه خواهد داشت، اول اینکه صنایع می توانند برق بیشتری داشته باشند و در نتیجه با رشد بیشتری در تولیدشان مواجه خواهیم شد. اگر این اتفاق بیفتد، وزارت نیرو ما می توانیم برق مطمئن و پایدار را در اختیار همه هموطنان عزیز قرار دهیم تا در این روزهای گرم آسایش مردم را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: دوم اینکه اگر صنایع بتوانند بیش از سهمیه برق خود برق مصرف کنند قطعا به اقتصاد ملی و بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک می کند.