مشروبات الکلی در استویا؟آیا کسی می داند که “11 alcohol الکل ارگانیک” در محصول پیوند داده شده چیست؟ این اتانول است یا الکل قند؟

متشکرم!

365 توسط Whole Foods Stevia

ارسال شده توسط / u / minej19
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید