مسئولان استان باید جلوی نپخته فروشی معادن را بگیرند


وی بابیان اینکه شهرستان نمین بخاطر وجود زیر مونتاژ‌های مورد نیاز مستحق برخورداری اجتناب کرده اند جهان آزاد تجاری است، افزود: مسئولان استان باید جلوی نپخته فروشی معادن را بگیرند.

سیدکاظم موسوی
مشاور مردمان اردبیل، نیر، نمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راههای مواصلاتی روستاهای شهرستان نمین براساس انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع گروه اجتناب کرده اند محل دارایی ها کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی آسفالت خواهند شد.

کاظم موسوی شامگاه یکشنبه در مونتاژ بازرسی مشکلات روستاهای شهرستان نمین اظهار کرد: نمین همراه خود وجود جهان آزاد تجاری، جهان ویژه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک‌های تجاری پتانسیل مورد نیاز را برای پیشرفت دارد.

وی بابیان اینکه شهرستان نمین بخاطر وجود زیر مونتاژ‌های مورد نیاز مستحق برخورداری اجتناب کرده اند جهان آزاد تجاری است، افزود: مسئولان استان باید جلوی نپخته فروشی معادن را بگیرند.

مشاور مردمان اردبیل، نیر، نمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعین در مجلس شورای اسلامی {به دقت} در مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out دارایی ها پولی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برای اتمام فاز آخرین آبرسانی نمین – عنبران توافق‌های مورد نیاز را جهت تخصیص شهرت انجام خواهیم داد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه قرار نیست اهالی نمین اجتناب کرده اند دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها این شهرستان بی بهره باشند افزود: اشتغال کودکان شهرستان نمین در انتخاب اول شهرک تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ویژه مالی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام موسوی خاطر نماد کرد: برای بررسی سدهای «خشکه سیل»، «سقزچی»، «ننه کران» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نیارق» مبلغ ۶ میلیارد تومان اختصاص می باید.

طیب امینی، فرماندار نمین در شکسته نشده مونتاژ همراه خود ردیابی به اشکال آنتن دهی اکثر روستاهای شهرستان نمین اظهار کرد: راه‌های مواصلاتی روستاهای شهرستان نمین غیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه سعی کردیم جلوی یک بار دیگر کاری‌ها را بگیریم افزود: ۳۳ ماموریت محرومیت زدایی در مرحله شهرستان نمین همراه خود همکاری بسیج سازندگی سپاه شهرستان نمین؛ بخشداری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری‌ها در جاری اجرا است.

امینی همراه خود تاکید بر اینکه برای اتمام سد عنبران ۶۰ میلیارد تومان به همان اندازه شهریور ماه سال جاری شهرت خواستن است اظهار داشت: برای بررسی سدهای «خشکه سیل»، «سقزچی»، «ننه کران» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نیارق» به ۶ میلیارد تومان شهرت خواستن است.

وی پی‌گیری بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر روستاهای «حور»، «نیارق»، «سوها»، «مقامات آباد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ننه کران» به شهر هر دو بخش را آرزو کرد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: بیست میلیارد تومان بودجه برای تبدیل کردن قنوات مرحله شهرستان خواستن است.

سید کاظم موسوی:مسئولان استان باید جلوی خام فروشی معادن را بگیرند

مسئولان استان باید جلوی نپخته فروشی معادن را بگیرند