مردم می توانند در نفت سرمایه گذاری کنندبه گزارش پولب بازار، ابتدای خرداد ماه امسال بود که محسن خجستمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت وگویی اعلام کرد: پیشنهاد جدیدی در شرکت ملی نفت ایران و مدل جدید فروش نفت ارائه کرده ایم. ، که مراحل کارشناسی آن رو به پایان است. انتشار اوراق نیز مربوط به تایید نگهبانی کالا است که با انتشار این اوراق، بخش داخلی کشور می تواند منابع موجود خود را برای سرمایه گذاری در اختیار وزارت نفت قرار دهد. همچنین با در اختیار گرفتن معادل نفت آن، به نسبت بخشی از نفتی که عرضه می کنیم، نقدینگی این شرکت را تامین می کنیم و بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز را به صورت واقعی تامین می کنیم. جزییات این پروژه پس از تکمیل مراحل حرفه ای به اطلاع عموم خواهد رسید.

به گفته این نماینده، بنگاه های حقوقی و حقیقی و همچنین اعضای شرکت ها باید با انتشار اوراق در قالب گواهی سپرده کالایی در خرید و فروش نفت مشارکت کنند. رسیدهای سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مالکیت مالک بر مقدار معینی از کالا را ثابت می کند و پشتوانه آن انبار استانداری است که توسط بورس های مورد تایید انبار صادر می شود.

به نظر می رسد در طرح جدید اوراق قرضه نفتی علاوه بر نفت موجود در مخازن نفتی کشور، منابع نفتی قابل استحصال کشور نیز مبنای ارائه گواهی ذخیره کالایی قرار گیرد.

تاریخ انقضای گواهی های ارائه شده چیست و در چه بستری قابل معامله است و هر گواهینامه چقدر نفت را ثابت می کند، جزئیاتی است که هنوز از سوی شرکت ملی نفت ایران اعلام نشده است، اما بررسی ها نشان می دهد که این جزئیات در کارشناسی شرکت ملی نفت، بورس انرژی و وزارت اقتصاد در حال تکمیل است و در آینده نزدیک رونمایی تشریفاتی از این پروژه با حضور وزرای اقتصاد و نفت در نظر گرفته شده است. .

این طرح می تواند در زمینه فروش نفت و تامین منابع مالی پروژه های نفتی مفید باشد و بازار جدیدی را برای سرمایه گذاری آحاد جامعه ایجاد کند تا به جای خرید طلا و ارز یا سرمایه گذاری در زمین و مسکن، مردم می توانند از سرمایه خود برای خرید نفت، تخصیص و سرمایه گذاری در بازار نفت استفاده کنند.