مربا در بازار جهانیبه گزارش نبض بازار، پتروشیمی جم یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات پلیمری در ایران است. از سوی دیگر کاهش سهم بازار چین به عنوان یکی از بازارهای اصلی، هدف این شرکت از کاهش ریسک تجاری یکی از سیاست های این شرکت بود. چین، ترکیه، هند، خاور دور، بنادر اروپا و کشورهای همسایه در حال حاضر دروازه های ورود محصولات این شرکت به بازارهای بین المللی هستند.

با وجود تشدید تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریکا و اعمال محدودیت‌های تدریجی برای ادامه تجارت در صحنه بین‌المللی و به تبع آن تاثیر حمل‌ونقل، مبادلات مالی و کاهش بازارهای هدف، روند فروش و صادرات محصولات این شرکت ادامه دارد. برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۲ به شرح زیر است:

مجموع حجم فروش از نظر حجم در صنایع مختلف اعم از تلفیقی، داخلی و صادراتی یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۳۱ تن بوده که از این میزان یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۴۶۴ تن بین یکپارچه و داخلی و ۴۶۰ هزار و ۵۶۷ تن به صادرات است.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) دارای واحد تجاری اصلی می باشد. همچنین دفتر مرکزی شرکت مسئولیت مستقیم بخش های مهم فعالیت های اصلی را بر عهده دارد. فرآیندهای سیاست گذاری و رهبری در ستاد تهران و فرآیندهای اجرایی در مجموعه متمرکز است. چنین ساختاری فرصت ایجاد انسجام و یکپارچگی سازمانی را به همراه تفویض اختیارات به مدیران برای اقدام و تصمیم گیری با توجه به شرایط و ویژگی های محلی ایجاد می کند. فروش داخلی و خارجی، تامین مواد و قطعات مورد نیاز، مدیریت روابط خارجی، مدیریت نقدینگی، مدیریت سرمایه گذاری، سیاست گذاری پرسنلی، بودجه ریزی سالانه، بخشی از وظایف ستاد و مدیریت خطوط تولید، مدیریت روابط منطقه ای و … وظیفه مدیریت سایت است.