مدفوع آرام 2 ماه بعد از رژیم بدون گلوتن؟ : رژیم غذایی


در این زمینه ، من چند سال پیش با بیماری سلیاک تشخیص داده شدم ، اما هرگز مشکلات گوارشی نداشتم (به غیر از واقعاً کمبود وزن). 2 ماه پس از شروع رژیم GF مدفوع شل شد و برطرف نشد.

آیا کمبود تغذیه ای وجود دارد که منجر به از بین رفتن مدفوع در رژیم غذایی بدون گلوتن شود؟

دیدگاهتان را بنویسید