محدودیت فیزیکی اجتناب کرده اند مقابل منزل میرحسین موسوی برداشته شد+عکس


به گزارش ضربان قلب بازار، خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه در این زمان دوشنبه نوشت: صبح در این زمان محدودیت فیزیکی مقابل منزل یکی اجتناب کرده اند محصورین فتنه ۸۸ در جاده پاستور، برطرف شد، با این حال دستور مراقبت اجتناب کرده اند وی همچنان یکپارچه دارد.

خبرگزاری فارس نیز نوشت: صبح در این زمان، ۲ دربی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای موضوع حصر میرحسین موسوی در بن بست اختر به‌منظور دلسرد کردن برای اعمال فتنه پرهزینه تعبیه شده بود همراه خود انتخاب شورای برتر ایمنی سراسری برداشته شد.

محدودیت فیزیکی از مقابل منزل میرحسین موسوی برداشته شد