مجمع پیش آگهی مصلحت نظام همراه خود واردات خودرو موافقت کرد :: وان کارعزت اله اکبری تالارپشتی در ذکر شد‌وگو همراه خود خانه ملت اجتناب کرده اند تصویب کلیات ماده ۴ ساختار ساماندهی صنعت خودرو در نشست روز چهارشنبه مجمع پیش آگهی مصلحت نظام خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پیش اجتناب کرده اند این شورای نگهبان به ماده ۴ ساختار مذکور ایراد گرفته بود کدام ممکن است مجلس بر مصوبه شخصی اصرار کرد به همین دلیل برای ایجاد پروژه این موضوع، مصوبه به مجمع پیش آگهی مصلحت نظام کشتی شد.


 


مشاور مردمان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردیس در مجلس شورای اسلامی همراه خود دقیق اینکه رییس  مجمع پیش آگهی مصلحت نظام ترکیبی بندی مناسبی در مونتاژ در امروز داشت، افزود: مجمع پیش آگهی مصلحت نظام کلیات ماده ۴ ساختار ساماندهی خودرو را تصویب کرد با این حال اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است  برخی معتقد بودند این موضوع ایراداتی دارد مقرر شد ایرادات مذکور در کمیسیون های تخصصی برطرف شود.


 


وی همراه خود دقیق اینکه براساس ماده مذکور درصورت صادرات خودرو، ارائه دهندگان خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیرومحرکه می توان خودرو وارد کرد، تصریح کرد: در مونتاژ روز چهارشنبه مجمع این ماده به رای گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شد.