متن تشکر نامه از استاد


نمونه هایی از متن تشکر نامه معلمان و اساتید

متن تشکر نامه از استاد

متن تشکر نامه از استاد


استاد و استاد عزیز

خانم آقای.

با سلام و احترام

دلسوزی، تلاش و کوشش بی نظیر جناب عالی در آموزش و انتقال اطلاعات و تجربیات ارزشمند همراه با برقراری ارتباط صمیمانه و صمیمانه با دانشجویان و ایجاد فضایی مناسب برای کسب علم و آگاهی و شناخت شرایط دانشجویان، واقعاً قابل تقدیر است.

وظیفه خود می دانم که به عنوان سرپرست یک دانش آموز…/یا در کسوت دانش آموز از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد/معلم گرامی تقدیر و تشکر کنم.

از خداوند متعال برای جنابعالی سلامتی، موفقیت و شادکامی مسئلت دارم.