مبارزه با رخنه های بزرگ مانع از رخنه های کوچک می شود


به گزارش میهن نوین به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران، درباره پالادیوم و پیشگیری از تخلفات گفت: مبارزه با تخلفات ضوابط ساختمانی آثار مثبت خود را در رعایت آن خواهد داشت. ” با قانون و شهرداری تهران سال هاست با تخلفاتی که مرتکب می شود برخورد می کند.» همین طور بود و سال ها هیچکس نمی توانست با آن مبارزه کند.

وی ادامه داد: مبارزه با این تخلف در این دوره می تواند نقش موثری در پیشگیری از تخلفات در آینده داشته باشد، زیرا برخی تخلفات با رانت در حوزه اجرا همراه بوده است که می تواند این رانت ها و شرایط را از بین ببرد، آینده را تسهیل کند.

بابایی تاکید کرد: روال قانونی برای رسیدگی به این تخلف طی شد، یعنی پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شد و در آنجا قرار تخریب صادر شد، هرچند قبلا حکم تخریب صادر شده بود، اما در در دوره های مختلف تخریب این بنا به صورت قانونی ممانعت به عمل آمد.

وی با اشاره به اینکه تخلفات ما رفع نشده است و از شهرداری تهران خواست این تخلفات را مهم تلقی و با آن مبارزه کند، گفت: در این مدت مدیریت شهری با جسارت این دستور را اجرا و به متخلفان پیام داد. وی گفت: شهرداری با هر نیرویی با هر تخلفی مبارزه خواهد کرد.