مالک و هیئت مدیره ساختمان های حساس به دادگاه احضار می شوند


دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در جلسه کمیته حفاظت ساختمان های پرخطر با احضار مالکان و هیأت های ساختمان های حساس به دادسرای تهران موافقت شد.

مالک و هیئت مدیره ساختمان های حساس به دادگاه احضار می شوند

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در جلسه کمیته حفاظت ساختمان های پرخطر با احضار مالکان و هیأت های ساختمان های حساس به دادسرای تهران موافقت شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از قوه قضائیه، علی صالحی گفت: در جلسه کمیته حراست ساختمان های پرخطر مختصات ساختمان های بحرانی به تفکیک کل منطقه ۶ و بر اساس پرونده و اسلاید مدیر بحران سازمان ارائه شد. دادسرای عمومی تهران شهرداری تهران.

به گفته وی همچنین مقرر شد روسای بیمارستان های منطقه ۶ تهران برای حفظ ایمنی ساختمان ها در جلسات بعدی کمیته حراست شرکت کنند.

این جلسه به عنوان کمیسیون حراست ساخت و سازهای پرخطر منطقه ۶ و با حضور شهردار منطقه و مناطق شش گانه، مدیریت بحران، رئیس آتش نشانی، نماینده خدمات شهری و رئیس اداره حفاظت شهرداری منطقه برگزار شد. .

منبع: ایسنا