ماساژ درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از آن


ماساژ درمانی، انجام اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی های مختلف روی توده عضلانی هیکل است کدام ممکن است فواید زیادی چون کاهش اضطراب افزایش خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سیستم امنیت هیکل دارد.

ماساژ درمانی و انواع آن

اگر استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد دارید، قابل انجام است در نظر گرفته شده کنید هیچ کاری جز خوردن مسکن، نمی‌توانید انجام دهید اما منصفانه فرآیند برتر برای اوقات فراغت، تسکین درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش فشار عضلانی ماساژ درمانی است. در یکپارچه به رویداد روز ماساژ درمانی به تجزیه و تحلیل این راه خواهیم صنوبر.

ماساژ درمانی چیست؟

ماساژ درمانی توسط منصفانه متخصص ماساژ انجام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن استفاده اجتناب کرده اند فشارها، اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی های مختلف روی توده عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر
احساس های احساسی هیکل است. این اقدامات همراه خود هدف رهایی اجتناب کرده اند استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار، تسکین علایم، التیام جراحت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند بهزیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.امروزه امکانات پزشکی بیش اجتناب کرده اند پیش ماساژ درمانی را شناخته شده به عنوان فرآیند تقویت می کند در کنار همراه خود معامله با پزشکی حاضر می دهند.

بسیاری از ماساژ درمانی

ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی منصفانه فرآیند پایه برای کاهش استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش هیکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اوقات فراغت سیستم عصبی شما کمک می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند مستقیماً بر توده عضلانی شما تأثیر بگذارد.

ماساژ احساس های عمیق

ماهیچه‌های شما می‌توانند در تأثیر فشار بالا جذاب شوند، حتی در مواردی کدام ممکن است ورزش کمتری دارند قابل مقایسه با نشستن، رانندگی هر دو قوز کردن روی لپ ‌تاپ.

ماساژ احساس عمیق به توده عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاندون‌های شما وارد می‌شود به همان اندازه این سفتی را اجتناب کرده اند بین ببرد. برای {افرادی که} دچار آسیب دیدگی، سفتی عضلانی نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد مزمن عضلانی هستند، منصفانه فرآیند درمانی برتر است.

ماساژ ورزشی

ماساژهای ورزشی خیلی شبیه ماساژهای احساس عمیق هستند، اما فشار عضلاتی را کدام ممکن است هنگام بازی هر دو انجام ورزش‌های جسمی حاوی می‌شوند کاهش می‌دهد. این روشی استفاده شده برای تعمیر سفتی عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب هاست.

ماساژ سطح راه انداختن ای

سطح راه انداختن ای اسپاسم عضلانی کودک هر دو سطح جذاب در احساس است. {در این} ماساژ، درمانگر اجتناب کرده اند فشار هدفمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیم برای هدف توصیه آن عوامل استفاده می‌تنبل. این کار جریان خون را در نواحی دچار اسپاسم افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رها شدن آن‌ها کمک می‌تنبل. بیشتر اینها ماساژ ممکن است برای {افرادی که} درد مزمن دارند مفید باشد.

ماساژ لنفاوی

ماساژ لنفاوی اجتناب کرده اند منصفانه حساس کسل کننده تواند به شما کمک کند جریان آزادانه مایع لنفاوی در هیکل استفاده می‌تنبل. این ماساژ برای اشخاص حقیقی تحت تأثیر تحریک اجتناب کرده اند جمله بیماری‌هایی قابل مقایسه با آرتریت، برتر است.

فواید ماساژ برای بهزیستی

استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب را کاهش می دهد

منصفانه تحقیق نماد داد کدام ممکن است بافت اوقات فراغت پس اجتناب کرده اند ماساژ ممکن است به کاهش استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب کمک تنبل. ماساژ پاسخ پاراسمپاتیک شما را افزایش می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند بافت اضطراب را کاهش دهد.

خواب را افزایش می بخشد

ماساژ ممکن است کورتیزول (هورمون استرس) را کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله سروتونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوپامین را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بسیاری که بی‌خوابی مرتبط همراه خود یائسگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارسایی احتقانی مرکز دارند {مفید است}.

درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار عضلانی را کاهش می دهد

تحقیق مختلفی به این موضوع پرداخته اند کدام ممکن است چگونه ماساژ قابل انجام است به کاهش دردهایی قابل مقایسه با کمردرد حاد، گردن درد، عوارض را انتخاب کنید و انتخاب کنید زانو درد کمک تنبل. نتایج نماد می‌دهد کدام ممکن است تسکین قابل انجام است مختصر‌مدت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اشیا بدست آمده منصفانه ماساژ ۶۰ دقیقه‌ای چندین بار در هفته نتایج بهتری نسبت به ماساژهای کمتر هر دو مختصر‌تر ممکن است داشته باشد.

انجام سیستم امنیت را افزایش می بخشد

منصفانه تحقیق نماد می‌دهد کدام ممکن است ماساژ مشترک مرحله گلبول‌های سفید خون را افزایش می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یعنی سیستم امنیت هیکل شما محکم‌تر خواهد بود.

یبوست را برطرف می تنبل

برای بسیاری که بعد اجتناب کرده اند جراحی دچار یبوست می‌شوند، ماساژ معده قابل انجام است به اقدامات روده کمک تنبل.

مترجم : مهسا کسنوی | تأمین: health.clevelandclinic.org

ماساژ