ماجرای وارادات خودرو به مکان رسید؟به گزارش ضربان قلب بازار، بحث آزادسازی واردات خودرو اجتناب کرده اند آن انگشت موضوعاتی بود کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ فوق العاده جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سر خورد‌وآمدهای مکرر میان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای نگهبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… فوق العاده پر ماجرا شد؛ در حالیکه تعدادی از باری تغییراتی در نحوه اجرای واردات خودرو تحمیل شد اما سرانجام همراه خود تاکید وزیر صمت، واردات خودرو اجتناب کرده اند اوایل خرداد  ۱۴۰۱ آزاد می‌شود.

{در این} خصوص روح‌الله ایزخواه عضو کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس شورای اسلامی دانستن درباره واردات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبه مجلس تصدیق شد: در ماه وزیر صمت در کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس گفتن کرد کدام ممکن است مقامات طرفدار واردات خودرو است، اجتناب کرده اند ابتدای خرداد ضرر منع قانونی واردات خودرو کدام ممکن است در مصوبه سران قوا مطرح شده بود، تعمیر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن می‌توانیم واردات خودرو را انجام دهیم.

وی یکپارچه داد: بعید به تذکر می‌رسد سران قوا به صورت مجدد مصوبه سال ۹۷ شخصی را تمدید کنند، اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری وزیر صمت چندین بار گفتن کرده کدام ممکن است موافق واردات خودرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشکل را در مقامات عنوان کرده کدام ممکن است تذکر مقامات هم سازنده است.

مشاور مردمان تهران در مجلس شورای اسلامی در طولانی مدت دانستن درباره تأثیر این اقدام در معامله خودرو تصریح کرد: اگر یادآور قبلی مسیر به راحتی باشد، به نظرم قیمت‌های گزاف خودرو‌های خانه را از نزدیک کاهش خواهد داد.

تأمین: انا