ماجرای از بین رفتن ۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور چیست؟بر اساس گزارش ها نبض بازاروی با تشکیل نماینده نمایندگی ایران در فائو با بیان اینکه بیابان شدن زمین های زراعی و از بین رفتن زمین های کشاورزی یک فاجعه واقعی است، اصلاحات ارضی در دوره پهلوی را آغاز تخریب اراضی کشاورزی دانست و گفت: میلیون ها هکتار از زمین های کشاورزی. زمین های کشاورزی از بین رفته است. تبدیل روستاها به شهر عامل از بین رفتن این زمین های کشاورزی است. متأسفانه زمین های روستایی را به زمین شهری تبدیل کرده ایم و در عمل در حال تخریب زمین های کشاورزی و مراتع دام هستیم.

دکتر محمدعلی یزدانی در هفتاد و یکمین نشست علمی – تخصصی با عنوان “کشاورزی دانش بنیان، تولید محور، اشتغال زایی” که به همت دفتر آموزش و بزرگداشت مرکز توسعه و آینده پژوهی به دبیری دکتر محمدعلی برگزار شد. یزدانی فرخ مسجدی; رئیس اداره آب، کشاورزی و محیط زیست کشور گفت: ساختار فعلی دولت در بخش کشاورزی پاسخگوی نیازهای ملی ما در بخش کشاورزی نیست، زیرا تصمیمات اتخاذ شده در سیستم دولتی تصمیمات جاری است. .

در گذشته ایلات و عشایر حافظ امنیت غذایی بودند

یزدانی در خصوص ریشه شناسی مشکلات نیز خاطرنشان کرد: قبلاً ایلات و عشایر در واقع حافظ امنیت غذایی کشور بودند. اما مشکلات از سال ۱۳۱۰ شروع می شود و اکنون شاهد عواقب اشتباهات ۱۰۰ ساله اخیر در کشاورزی و دامپروری هستیم. به گونه ای که با تخریب الگوهای سنتی ایران و معرفی سیستم های جدید بدون مطالعه، ساختارهای کشور را با مشکلات بزرگی مواجه کرده اند.

وی مداخلات تقلیدی و کشف نشده در طبیعت و منابع ملی را آفت دانست و گفت: «و عشایر مشغول کار هستند اما به دلیل عدم هماهنگی این امکانات به پولشویی روی آورده اند. مشارکت همه ذینفعان و یکپارچگی نظام تصمیم گیری در حوزه کشاورزی و دامپروری اصلی است که متاسفانه به فراموشی سپرده شده است.

آسیب شناس ارشد مشکلات کنونی گفت: عشایر هزاران سال در مراتع و احشام به زندگی خود ادامه دادند، اما تصمیمات غلط رژیم گذشته این ساختار را در هم شکست و اقدامات نادرست پس از انقلاب سفید منابع کشور را نابود کرد. ..

یزدانی با سه سوال ادامه داد: مشکل ما چیست، آیا در حوزه کشاورزی راهبردی وجود دارد، آیا قوانین از جامعه دانش در حوزه کشاورزی حمایت می کند؟ در میان ۵۴ سیاست ابلاغی در حوزه کشاورزی باید بر سازوکار نظارتی برای اجرای این سیاست ها نیز تاکید کرد.

تبدیل روستاها به شهر علت از بین رفتن زمین های کشاورزی

نماینده سابق هیئت ایران در فائو در خصوص تخریب فاجعه بار منابع ملی گفت: آبیاری زمین های زراعی و تخریب زمین های کشاورزی یک فاجعه واقعی است. اصلاحات ارضی در دوره پهلوی آغازی برای نابودی زمین های کشاورزی بود.

یزدانی گفت دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور از بین رفته است! وی گفت: تبدیل شدن روستاها به شهر عامل از بین رفتن این اراضی کشاورزی است. متاسفانه زمین های روستایی را به شهری تبدیل کرده ایم. ما در عمل زمین های کشاورزی و مراتع دام را از روستا تخریب می کنیم که تبدیل به شهر می شود.

ما در مرحله سیاست گذاری خوب عمل می کنیم، اما چرا نتوانسته ایم سیاست ها را اجرا کنیم؟ کشاورز چینی به هیچ وجه نمی تواند تغییر کاربری دهد و بیش از دو سال نمی تواند زمین را زیر کشت ببرد اما متاسفانه در کشور ما این اتفاق نیفتاده است.

دامپروری ما مبتنی بر دانش بومی نیست

در ادامه جلسه دکتر محمد راسخ افشار نویسنده و نماینده فنی سازمان دامپروری سابق گفت: بزرگترین مشکل ما در دامپروری این است که الگوی دامپروری ما مبتنی بر دانش بومی نیست و متأسفانه انقلاب سفید پهلوی دوم بیشترین ضربه را به مردم وارد کرده است. دانش بومی در مورد دامپروری در ایران و این اصلاحات ارضی کشور را به مدت پنجاه سال زندانی کرد.

معاون فنی اسبق دامپروری کشور افزود: متأسفانه دخالت نادرست رژیم پهلوی در ساختار دامپروری، نظام دقیق دامپروری کشور را که بر اساس دانش بومی در طول هزاران سال شکل گرفته است، از بین برده است. “

در ۷۰ سال گذشته ۵ نژاد گاو ایرانی از بین رفته است

وی ادامه داد: در نظام عشایری به عنوان مثال ۳۰ نژاد گوسفند در ایران تولید شده که از اقلیم هر منطقه طی سالیان متمادی شکل گرفته است. با این حال، یک اصل مهم، ایجاد یک نژاد تمیز در دامپروری است. اما با ورود رژیم های نادرست غربی به ایران طی ۷۰ سال گذشته، ۵ نژاد گاو ایرانی اساساً نابود شده است. مداخله نادرست رژیم پهلوی و اشتباهات مکرر در انتخاب نژادهای دام خسارات جبران ناپذیری را در این بخش وارد کرده است.

این نویسنده ادامه داد: متأسفانه صد سال است که بدون اعتقاد ملی کشور را کاملاً وابسته کرده اند، در حوزه طیور می بینیم که اکنون به بدترین شکل وابسته هستیم، خوراک دام ما به شدت وابسته است. دلارهای نفتی و خارجی ها».

پهلوی افشار در تشریح مدل وابستگی اجباری آن دوره گفت: در نظام های قبل از اصلاحات ارضی، عشایر و مردم بومی دانش خود را توسعه دادند. قنات های ایران نمونه ای از این دانش اندوخته هزاران سال است. این ۷۰ سال غرب زدگی و شلوغی جای خود را به قنات داد.

وی در خصوص طراحی مدل ذهنی خود برای مدل های وارداتی غربی گفت: من با این اصل موافق نیستم که الان کشور دچار خشکسالی شده است، ایران هزاران سال است که از خشکسالی رنج می برد. اما او یاد گرفت که چگونه با این خشکسالی به بهترین شکل زندگی کند. متاسفانه دخالت های نادرست رژیم پهلوی در الگوهای سنتی و ترجمه نادرست تکنیک های غربی مشکلات جبران ناپذیری را در کشور ایجاد کرده است.

افشار ادامه داد: متاسفانه کشاورزی ما بوی نفت می دهد. ما می خواهیم کشاورزی را برای دلارهای نفتی توسعه دهیم، این اشتباه استراتژیک ۷۰ ساله ما است که با انقلاب سفید پایه گذاری شد. ما اکنون شاهد نتیجه تصمیمات حاکمان وقت هستیم. ایران در سال ۱۳۵۵ دارای ۷۰۰۰۰ شهرک بود که متاسفانه در سال ۲۰۱۶ این تعداد به ۲۵۰۰۰ رسید.

چرا وزارتخانه های مسئول برای تخلیه روستاها برنامه ریزی نمی کنند؟

وی با بیان ریشه مشکلات در گذشته به نقش فعلی دولت اشاره کرد و گفت: چرا وزارتخانه های متولی برای تخلیه روستاها برنامه ریزی نمی کنند؟ متاسفانه برنامه های اجرایی منجر به توسعه پایدار روستایی نشده است.

افشار در پایان با تشریح راهکارهای این مشکل گفت: همانطور که مدیریت گفت راه حل ما کشاورزی و دامپروری است اما این دانش باید بر اساس دانش اصیل ما باشد. در حوزه قوه مجریه، تحقیقات مربوطه در مورد آب و خاک کامل باید برون سپاری شود. بانک ها و نظام سرمایه داری باید از جوامع دانش بنیان حمایت کنند. جوامع دانش بنیان نباید در ساختار اداری معیوب گیر کنند. حمایت های کشاورزی باید بر اساس مدل از دانشمندان ارائه شود. این مهم از دوران پهلوی اول مهجور مانده است. آموزش مهارتی اصلی است که شرکت های دانش بنیان باید به آن توجه کنند. اصل استفاده از سند ملی نیز اصلی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

دکتر حسین حیدری شریف آباد کارشناس و نویسنده حوزه بهره وری کشاورزی نیز در این نشست به بیان خاطرات دوران کودکی خود گفت: در روستای محل زندگی من با وجود همه کمبودها و کمبود ادوات جدید کشاورزی با مازاد محصولات کشاورزی مواجه بودیم. ; چون به طبیعت نزدیک بودیم.

وی با اشاره به چهار اصل تولید، به زمان، مکان، کمیت و نوع مناسب اشاره کرد و گفت: اصل طلایی کشاورزی به معنای تبدیل انرژی به محصولات فیزیکی طبیعی است. بودن.

در ادامه این جلسه دکتر فرخ مسجدی رئیس اداره آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: توجه به شرکت های دانش بنیان در حوزه دامپروری و کشاورزی و پیشتازی در این زمینه. میدان یکی از مهم ترین دلایل این برخورد است.

وی با ارائه تعریفی از جوامع دانشی گفت: جوامع دانش کشاورزی محصولاتی هستند که سهم دانش در آنها بیشتر از سایر اجزا است. ما باید بهره وری را در کشاورزی افزایش دهیم. در بخش کشاورزی اگر تولید را به دانش تبدیل نکنیم، سهم تولید را کاهش خواهیم داد و این پدیده تولید محصولات کم‌ارزش نسبت به بازارهای جهانی را نیز در پی خواهد داشت.

رئیس برنامه آب، کشاورزی و محیط زیست کشور نیز در جمع سخنرانان این نشست گفت: مشکلات و تغییرات کاربری اراضی کشاورزی و همچنین فراموشی الگوهای بهینه گذشته مانند نظام عشایری در حال حاضر تحت رهبری رهبر عالی، باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای به حداقل رساندن این مشکلات استفاده کنیم.