لیست قیمت طیف گسترده ای از میوه در میادین میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره‌بار + جدولقیمت میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار


محصول

قیمت (تومان)


ازگیل 

۱۴,۵۰۰


انگور طیف گسترده ای از 

۱۵,۰۰۰


آناناس طلایی 

۶۲,۰۰۰


بادمجان 

۸,۵۰۰


بادمجان بندری 

۸,۵۰۰


بادمجان دلمه 

۶,۹۰۰


بادمجان ممتاز 

۸,۵۰۰


باقلا بی تجربه 

۷,۵۰۰


باقلا بی تجربه پاک کرده 

۳۹,۰۰۰


به 

۲۲,۰۰۰


پرتقال تامسون شمال 

۶,۰۰۰


پرتقال تامسون شمال خشن 

۵,۸۰۰


پرتقال تامسون شمال نایلون پیچ 

۹,۵۰۰


پرتقال تامسون شمال واکس خورده 

۱۰,۲۰۰


پرتقال باید سرخ 

۱۵,۲۰۰


پیاز ریز طیف گسترده ای از 

۳,۰۰۰


پیاز زرد 

۶,۵۰۰


پیاز سفید صدفی 

۶,۸۰۰


پیاز بنفش 

۵,۸۰۰


ترب سفید 

۳,۸۰۰


ترب سیاه 

۳,۸۰۰


تره فرنگی 

۱۱,۰۰۰


توت فرنگی 

۴۸,۰۰۰


چغاله بادام 

۴۸,۰۰۰


چغندر پایین تر 

۶,۲۰۰


خربزه زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه گرمساری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جباری 

۱۲,۵۰۰


خرمالو 

۲۰,۰۰۰


خیار مناسب 

۸,۹۰۰


خیار رویال 

۸,۹۰۰


خیار سالادی 

۴,۵۰۰


خیار مختصر بذر اصفهان 

۹,۵۰۰


خیار گلخانه ای 

۱۰,۵۰۰


ذرت شیرین 

۱۲,۵۰۰


ذرت روزمره 

۷,۲۰۰


ریواس 

۱۸,۰۰۰


زرشک اخیر همراه خود ساقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ فله 

۲۲,۰۰۰


زرشک اخیر با بیرون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی 

۱۷,۰۰۰


زرشک اخیر پاک شده ( دان شده ) بسته بندی 

۲۳,۰۰۰


زنجبیل اخیر 

۶۸,۰۰۰


سبزی پاک کرده دانش شده 

۱۴,۵۰۰


سبزی جور طیف گسترده ای از 

۸,۱۰۰


سبزی دسته ای کودک نوپا جور 

۱,۲۰۰


سیب زرد لبنان 

۱۵,۸۰۰


سیب زمینی اخیر 

۱۳,۶۰۰


سیب سایر طیف گسترده ای از 

۹,۵۰۰


سیب بی تجربه( گرانی اسمیت ) 

۱۳,۲۰۰


سیب بنفش لبنان 

۱۳,۰۰۰


سیر اخیر همراه خود برگ 

۹,۰۰۰


سیر اخیر با بیرون برگ 

۱۸,۰۰۰


سیر خشک 

۳۰,۰۰۰


شلغم 

۶,۲۰۰


طالبی طیف گسترده ای از 

۱۲,۰۰۰


فلفل دلمه رنگی 

۱۰,۵۰۰


فلفل دلمه بی تجربه 

۱۰,۵۰۰


فلفل ریز پرخطر 

۸,۰۰۰


فلفل ریز شیرین 

۸,۰۰۰


فلفل کاپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمشیری 

۷,۰۰۰


فلفل کبابی ( شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر ) 

۷,۰۰۰


کاهو پیچ (سالادی) 

۶,۲۰۰


کاهو زبان چینی 

۴,۵۰۰


کاهو مناسب پاک کرده 

۷,۰۰۰


کدو حلوایی 

۱۰,۵۰۰


کدو مسمایی 

۱۰,۵۰۰


کرفس 

۵,۰۰۰


کلم بروکلی 

۹۵,۰۰۰


کلم سفید 

۶,۱۰۰


کلم بنفش 

۵,۲۰۰


کلم قمری 

۵,۹۰۰


کنگر پاک شده 

۳۱,۰۰۰


کیوی 

۱۴,۵۰۰


گریپ فروت 

۱۰,۰۰۰


گل کلم 

۷,۲۰۰


گلابی طیف گسترده ای از 

۲۵,۰۰۰


گوجه بی تجربه طیف گسترده ای از 

۵۹,۰۰۰


گوجه فرنگی بوته 

۱۴,۰۰۰


لوبیا بی تجربه قیطونی 

۱۶,۰۰۰


لیمو تلخ طیف گسترده ای از 

۱۹,۵۰۰


لیمو تلخ جهرم 

۱۹,۰۰۰


لیمو تلخ سنگی 

۱۹,۵۰۰


لیمو تلخ مینابی 

۱۹,۵۰۰


لیمو شیرین 

۱۵,۵۰۰


ملون طیف گسترده ای از 

۱۲,۰۰۰


موز طیف گسترده ای از 

۳۰,۰۰۰


موز آمریکای جنوبی، فیلیپین سایز ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ 

۲۹,۵۰۰


موز خوشه ای سایز ۷ و هشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ 

۲۵,۰۰۰


نارگیل 

۳۳,۰۰۰


نارنج 

۷,۰۰۰


نارنگی طیف گسترده ای از 

۱۶,۰۰۰


نارنگی بندری 

۱۸,۷۰۰


نارنگی جنوب 

۱۳,۰۰۰


نارنگی شمال 

۱۳,۰۰۰


نارنگی کینو 

۲۱,۰۰۰


نخود فرنگی 

۱۳,۰۰۰


هندوانه طیف گسترده ای از 

۶,۵۰۰


هویج فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی 

۵,۰۰۰