لاتاری خودرو در هاله ای اجتناب کرده اند رمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلید بردن شد :: ون کاراگرچه وزارت صمت لغو قرعه کشی خودرو را منوط به افزایش ساخت دانست، با این حال خودروسازان نیز برای اجرای این پوشش نیازمند لغو قیمت گذاری دستوری شدند.


یکی اجتناب کرده اند مسائلی کدام ممکن است در بخش خودرو موجود است به نحوه حاضر این محصول درمورد تبدیل می شود. حدود ۲ سال پیش کدام ممکن است بازار خودرو متلاطم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه شد، مقامات انتخاب گرفت به همان اندازه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند روشی به تماس گرفتن قرعه کشی، همراه خود گزارش عنوان اجتناب کرده اند نامزدها کسب خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرعه کشی، اجتناب کرده اند هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج دسترس در بازار خودرو بکاهد.


با این حال این راه برخلاف آنچه مسئولان معتقد بودند حرکت کرد. به عبارت تولید دیگری، همراه خود کسبه جولان، جدا از مشکلات عدیده ای کدام ممکن است در اتصال همراه خود کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا تصویر سراسری {برای ثبت نام} در قرعه کشی به وجود آمده است، سوراخ قیمتی بین تاسیسات تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار روز {به روز} مرتفع است. بلعیدن کنندگان دقیق بازار را انصراف کرده اند: محصول مصرفی به حداقل یک محصول سرمایه داری تغییر شده است.


وزیر صمت قول لغو قرعه کشی را داد


اجتناب کرده اند بدو ساختمان فرآیند قرعه کشی مورد انتقاد متعدد اجتناب کرده اند مسئولان قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انتقاد در درجه وزرا نیز تفسیر شد، با این حال هیچ گاه اقدام موثری برای افزایش وضعیت صورت نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر در نتیجه افزایش نارضایتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی بازار شد. فاطمی امین وزیر صمت اجتناب کرده اند شبیه به روزهای نخست ریاست جمهوری شخصی همراه خود ابراز نارضایتی اجتناب کرده اند وضعیت صنعت خودرو گفتن کرد کدام ممکن است این سیستم های مشخصی برای افزایش الگو در دسترس بودن خودرو به بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو فرآیند قرعه کشی اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۱ دارد.


چون آن است فاطمی امین تایید کرد، قرعه کشی همراه خود افزایش تیراژ ساخت امکان پذیر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به این سیستم خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع اصل مقامات برای افزایش ساخت خودرو، به نظر می رسد مانند است لغو قرعه کشی امسال حیاتی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن کنندگان کسب کنند. خودروهای تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به حرکت اجتناب کرده اند هفت خان رستم نخواهید داشت.


شرط جدید خودروسازان برای باور وعده وزیر


با این حال اخیراً یکی اجتناب کرده اند نمایندگی های عظیم خودروسازی گفتن کرده است کدام ممکن است لغو قرعه کشی برخلاف آنچه سامطیان می گویند، جدا از لزوم افزایش تیراژ، درهم آمدن است لغو قیمت گذاری مجبور نیز است. به معنای واقعی کلمه هستند این خودروساز شرط لغو قرعه کشی را لغو پوشش قیمت گذاری تقاضای خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا قیمتی بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسیسات تولیدی را مانعی برای آزادسازی کالا گفتن کرد.


اهمیت این موضوع در اینجا است کدام ممکن است لغو قیمت گذاری دستوری شناخته شده به عنوان پیش خواستن لغو قرعه کشی اجتناب کرده اند سوی مسئولان وزارت صمت گفتن نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی منطق منوچهر، معاون وزیر صمت نیز تعدادی از روز پیش آموزش داده شده است بود کدام ممکن است لغو قرعه کشی قرعه کشی ساده مشروط به افزایش ساخت بود.


اجتناب کرده اند این رو خودروسازان برخلاف مسئولان صمت به موضوعی ردیابی کردند کدام ممکن است در سال های قبلی مورد تاکید متعدد اجتناب کرده اند مشاوران مالی {بوده است}. به معنای واقعی کلمه هستند مشاوران خاطرنشان می کنند کدام ممکن است دلیل برای بی نظیر مشکل در صنعت خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار آن، قیمت گذاری مجبور خودرو است. این مسئله ۹ تنها بازار خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت مشتریان را ترتیب کرد، اما علاوه بر این درآمد نمایندگی‌های خودروسازی را به جیب واسطه‌ها سوق داد کدام ممکن است باعث ضعیف نقدینگی در نمایندگی‌های خودروسازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای افزایش ساخت را مخدوش کرد. رئیس جدید بورس سال قبلی نیز اجتناب کرده اند این موضوع انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند لغو بلافاصله قیمت گذاری خودرو شد.


در واقع سال قبلی هیئت رقبا شناخته شده به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو اجتناب کرده اند این الگو بردن شد، با این حال قیمت ها آشکار نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد ترتیب بازار شناخته شده به عنوان متولی جدید قیمت گذاری این محصول راه اندازی شد شد. متعاقباً بالقوه است مقامات ویژه وزارت صمت برای ساماندهی وضعیت صنعت خودرو به این درخواست شده است خودروسازان حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت گذاری دستوری را به عمومی اجتناب کرده اند این صنعت بردن تدریجی.


واردات خودرو مقدم بر لغو قیمت گذاری است


{در این} میان باید ملاحظه داشت کدام ممکن است علیرغم اینکه قیمت گذاری نحوی همراه خود هیچ نسبتاً منطبق نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس مهر نیز در گزارش های متعددی اجتناب کرده اند این راه انتقاد کرده است، این موضوع نافی انحصار بودن بازار خودرو در جاری حاضر نیست. در دسترس بودن کم، کدام ممکن است صدها توسط فعالان بازار مورد انتقاد قرار گرفته است، انتخاب محصولات تحت هیچ شرایطی غیرقابل حفاظت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن کننده بیشتر اوقات {به دلیل} انواع های محدود «مجبور» به کسب تبدیل می شود. یعنی محصولاتی را خریداری کنید کدام ممکن است به آموزش داده شده است مشاوران اجتناب کرده اند تذکر استاندارد فوق العاده غیرقابل حفاظت هستند.


این موضوع سال قبلی توسط مدیریت مطرح شد. وی در بهمن ماه سال قبلی صریحا اجتناب کرده اند استاندارد کار کردن خودروسازان انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاکید بر اینکه «علی رغم حمایت های فراوان اجتناب کرده اند صنعت خودرو ملت، استاندارد خودروها خوشایند نیست؛ مردمان راضی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق همراه خود آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق همراه خود آنهاست.» “


متعاقباً اگر مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروساز همراه خود افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن قیمت گذاری دستوری جستجو در بردن قرعه کشی هستند، به نظر می رسد مانند است اولین قدم باید «آزادسازی واردات خودرو» باشد.


این نکته را تقریباً همه مسئولان ملت اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور گرفته به همان اندازه نیروی انتظامی تایید کرده اند، حتی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان بازار نیز مدت هاست منتظر گشایش {در این} بخش برای پاسخگویی به مطالبات هستند. همراه خود افزایش در دسترس بودن باید به همان اندازه حدودی انحصار اجتناب کرده اند صنعت خودرو بردن شود.