قیمت پژو ۲۰۷ امروز ۲۲ مرداد ۱۴۰۱به گزارش نبض بازار، بر اساس معاملات انجام شده امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ قیمت انواع خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات نسبت به روز گذشته با تغییرات اندکی همراه بوده و برخی خودروها نسبت به روز قبل تغییر نکرده است

قیمت بازار خودرو پژو ۲۰۷ (مرداد ۱۴۰۱)

نام تجاریمدل (سال ساخت)عملکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
۲۰۷ MC اتوماتیک۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۱۶۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰ و ۱۰۰ متر
۲۰۷ به طور خودکار۱۴۰۰ | پانوراماصفر۷۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ به طور خودکارپانوراما ۲۰۱۹صفر۵۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ به طور خودکار۲۰۱۹ با رینگ آلومینیومیصفر۲۰۰۷، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ به طور خودکار۱۴۰۰ | با رینگ استیلصفر۷۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰۰
۲۰۷ به طور خودکار۲۰۱۹ با رینگ استیلصفر۵۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده۱۴۰۱ | پانوراماصفر۲۰۰۶، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده۱۴۰۰ | پانوراماصفر۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
۲۰۷ دندهپانوراما ۲۰۱۹صفر۳۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰
۲۰۷ دنده۱۴۰۱ | فرمان برقیصفر۲۰۲۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده۱۴۰۱ | فرمان برقیصفر۲۰۲۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده۱۴۰۰ | با رینگ استیلصفر۳۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰۰، ۰.۰۰۰
۲۰۷ دنده۲۰۱۹ با رینگ استیلصفر۳۰۰۰۰۰, ۱۸۰۰
۲۰۷ دنده۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۲۲۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
۲۰۷ دنده۱۴۰۰ | ایران خودروصفر۳۰۰,۰۰۰, ۱,۰۰۰
۲۰۷ دنده۲۰۱۹ ایران خودروصفر۳۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰
۲۰۷ دنده۱۴۰۱ | ایران خودروصفر۲۲۲۰, ۳۲۰۰, ۳۰۰۰۰۰
۲۰۷ صندوق اتوماتیک۲۰۱۹ ایران خودروصفر۲۰۰۶، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰
صندوقدار تجهیزات ۲۰۷۲۰۱۹ ایران خودروصفر۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰