قیمت پژو ۲۰۷ امروز ۲۲ مرداد ۱۴۰۱به گزارش نبض بازار، بر اساس معاملات انجام شده امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ قیمت انواع خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات نسبت به روز گذشته با تغییرات اندکی همراه بوده و برخی خودروها نسبت به روز قبل تغییر نکرده است

قیمت بازار خودرو پژو ۲۰۷ (مرداد ۱۴۰۱)

نام تجاری مدل (سال ساخت) عملکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۲۰۷ MC اتوماتیک ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۶۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰ و ۱۰۰ متر
۲۰۷ به طور خودکار ۱۴۰۰ | پانوراما صفر ۷۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ به طور خودکار پانوراما ۲۰۱۹ صفر ۵۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ به طور خودکار ۲۰۱۹ با رینگ آلومینیومی صفر ۲۰۰۷، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ به طور خودکار ۱۴۰۰ | با رینگ استیل صفر ۷۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰۰
۲۰۷ به طور خودکار ۲۰۱۹ با رینگ استیل صفر ۵۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۱ | پانوراما صفر ۲۰۰۶، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۰ | پانوراما صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
۲۰۷ دنده پانوراما ۲۰۱۹ صفر ۳۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۱ | فرمان برقی صفر ۲۰۲۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۱ | فرمان برقی صفر ۲۰۲۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۰ | با رینگ استیل صفر ۳۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰۰، ۰.۰۰۰
۲۰۷ دنده ۲۰۱۹ با رینگ استیل صفر ۳۰۰۰۰۰, ۱۸۰۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۲۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
۲۰۷ دنده ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۰۰,۰۰۰, ۱,۰۰۰
۲۰۷ دنده ۲۰۱۹ ایران خودرو صفر ۳۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰
۲۰۷ دنده ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۲۲۰, ۳۲۰۰, ۳۰۰۰۰۰
۲۰۷ صندوق اتوماتیک ۲۰۱۹ ایران خودرو صفر ۲۰۰۶، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰
صندوقدار تجهیزات ۲۰۷ ۲۰۱۹ ایران خودرو صفر ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰