قیمت پژو پارس امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۱به گزارش نبض بازار، بر اساس معاملات امروز سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته تغییر جزئی داشته و برخی خودروها نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.

قیمت بازار خودرو پژو پارس (مرداد ۱۴۰۱)

نام تجاری مدل (سال ساخت) عملکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پارس ELXTU5 ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰ و ۸۰۰ متر
پارس ELXTU5 ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۴۲۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰
پارس ELXXU7P ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۲۲۰، ۲۵۰۰، ۲۰۰۰
پارس ال ایکس ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۵۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۱۰۰ متر
پارس ال ایکس ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰ و ۰
پارس ال ایکس ۱۴۰۰ | با رینگ استیل صفر ۳۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰۰
پارس ال ایکس ۲۰۱۹ با رینگ آلومینیومی صفر ۳۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
پارس ال ایکس ۲۰۱۹ با رینگ استیل صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰ و ۰
پارس XU7 ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰
پارس XU7 ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰۰
پارس XU7 ۲۰۱۹ ایران خودرو صفر ۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
پارس XU7P ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰۰، ۰
پارس XU7P ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
پارس XU7P ۱۴۰۱ | سال – ایران خودرو صفر ۱۵۰۰، ۵۰۰،۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۰.۰۰۰
پارس XU7P ۱۴۰۱ | سال – ایران خودرو صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
پارس اتوماتیک ۲۰۱۹ با رینگ استیل صفر ۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰
دوگانه سوز پارس ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۱۵۲۵، ۵۰۰، ۵۰۰، ۰
دوگانه سوز پارس ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
دوگانه سوز پارس ۲۰۱۹ ایران خودرو صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر