قیمت پراید ۱۰ میلیون تومان افزایش یافتبه گزارش پولز بازار، بر اساس معاملات انجام شده امروز سه شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته تغییر اندکی داشته و برخی خودروها نیز نسبت به آنها بدون تغییر بوده است. در روز قبل

بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور نیز نسبت به روز گذشته با تغییرات جزئی همراه بود.

پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۰ به ۱۷۱ میلیون رسید و مدل ۹۹ این خودرو ۱۶۶ میلیون قیمت دارد.

قیمت پراید ۹۹ مدل ۱۳۱ SE حدود ۱۹۰ میلیون تومان اعلام شد که به معنای افزایش ۶ میلیونی نسبت به ماه گذشته است. قیمت جدید پراید در نمایندگی سایپا (۱۵۱ SE) 160 میلیون اعلام شد.

پراید ۱۵۱ پلاس مدل های ۹۹ و ۱۴۰۰ در حدود ۱۸۳ و ۱۹۷ میلیون تومان به فروش می رسد. مدل ۱۴۰۰ این خودرو در یک ماه گذشته ۱۰ میلیون افزایش قیمت داشته است.

هزینه روز پراید صفر است ۱۱۱ SE مدل ۹۹ حدود ۲۰۸ میلیون تومان اعلام شده است.

نام تجاری مدل (سال ساخت) عملکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۱۱۱ SE سایپا ۲۰۱۹ صفر ۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۱۳۱ SE سایپا ۲۰۱۹ صفر ۱۰۰,۰۰۰, ۱۰۰,۰۰۰, ۱۰۰۰ متر
۱۵۱ SE سایپا ۲۰۱۹ صفر ۲۰۰۶، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۱۵۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۲۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۰
۱۵۱ SE ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۱۰۱۲۰، ۱۰۰۰ ۰۰۰، ۰.۰۰۰
۱۵۱ به علاوه ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۲۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۱۰۰ متر
۱۵۱ به علاوه سایپا ۲۰۱۹ صفر ۱۵۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰