قیمت نهاده های کشاورزی امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۱به گزارش پولز بازار، قیمت انواع نهاده های دامی امروز با تغییرات جزئی نسبت به روز گذشته همراه بود.

آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

نهاده های کشاورزی

قیمت (ریال)

ذرت شیرین

۱,۵۰۰,۰۰۰

غذای آفتابگردان

۵۰,۲۵۰

غذای سویا

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کنجاله کلزا

۱,۵۰۰,۰۰۰

سبوس برنج

۱۵۰۰۰۰

شما باید

۲۰۰۰۰۰

سه گانه

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کولین

۵۲۲.۰۲۰۰

لیزین

۵۰۰۰۰۰

پوشال

۲۲۵۵۰

فسفات

۲۲۰۰۰۰

باگاس

۴۵۵۰

گندم

۱۵۰۰۰۰۰

پودر ماهی

۲۰۰۰۰۰

از جانب

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یونجه

۵۲.

آرد پنبه دانه

۳۲۵۰

کربنات کلسیم

۳.۱۵۰۰

پودر خمیرمایه

۲۰۰۰۰

پودر چربی

۵۰۰.۰۲۰

سبوس گندم

۲.۰۲۰