قیمت نهاده های کشاورزی امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۱به گزارش نبض بازار، قیمت انواع محصولات کشاورزی امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته تغییر اندکی داشته است.

نهاده های کشاورزی

قیمت (ریال)

ذرت شیرین

۱,۵۰۰,۰۰۰

غذای آفتابگردان

۵۰,۲۵۰

غذای سویا

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کنجاله کلزا

۱۵۰۰۰۰

سبوس برنج

۲۰۰۵۰

شما باید

۱۰۰۰۰۰

سه گانه

۶۰۰.۰۰۰

کولین

۲۰۰۰۰۰

لیزین

۰۰۰.۰۰۰

پوشال

۳.۰۲

فسفات

۲۲۰۰۰۰

باگاس

۴۵۵۰

گندم

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نفر

پودر ماهی

۲۰.۰۲۰

از جانب

۱,۵۰۰,۰۰۰

یونجه

۶۸.۹۶۹

آرد پنبه دانه

۳۲۵۰

کربنات کلسیم

۲.۱۵۰۰

پودر خمیرمایه

۵۰۰ ۰۰۰

پودر چربی

۶۰۶۰۰۰

سبوس گندم

۲۵۰۰۰۰