قیمت لکسوس nxبه گزارش نبض بازار، در جدول زیر قیمت روز انواع لکسوس در بازار را مشاهده می کنید.

قیمت بازار خودروهای لکسوس (اوت ۱۴۰۱)

نام تجاریمدل (سال ساخت)عملکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
NX 200 توربو fsport۲۰۱۷ | ۷ کلیدصفر۰, ۳ ۵ ۰, ۲,۰۰۰, ۰۰۰,۰۰۰
NX Hybrid 300h۲۰۱۷ | ۷ کلیدصفر۴, ۰ ۰ ۰, ۲,۰۰۰,۰۰۰, ۲,۰۰۰,۰۰۰
NX هیبریدی ۳۰۰h fsport۲۰۱۷ | ۷ کلیدصفر۰, ۰ ۰ ۰, ۲,۰۰۰, ۰۰۰,۰۰۰
RX 200 توربو fsport۲۰۱۸ | چهار کلیدصفر۷، ۱ ۵ ۲، ۲ ۲ و ۲
RX 200 توربو fsport۲۰۱۸ | دو کلیدصفر۲، ۲ ۲، ۲، ۲، ۳
RX 200 توربو fsport۲۰۱۸ | هشت کلیدصفر۷، ۲۰۰، ۲۰۰،۰۰۰، ۱۰۰ متر