قیمت سکه ایرانی ۸ مرداد ۱۴۰۱ + جدولگزارش نبض بازارسکه ایرانی به دلیل شباهت به سکه ای که وزن ثابتی ندارد مانند سکه بهار آزادی یا نیم و ربع بهار آزادی به سکه معروف است و هر کدام وزن جداگانه ای دارند که روی کاغذ آن درج شده است. اگر فشار داده شود. مثلاً ۰.۵۰۰ (پانصد سنت) یا ۰.۷۵۰ (هفتصد و پنجاه سنت) یا ۱.۲۵۰ (یک گرم و دویست و پنجاه سنت) است و قیراط آن در قسمت دیگری ثبت می شود که باید ۷۵۰ یا ۱۸ سنت ثبت شود.

قیمت سکه ایرانی امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ در انواع فلوت ۷۵۰ عیار را در جدول زیر مشاهده کنید. دوده واحد وزن طلا است و یک گرم = ۱۰۰۰ میلی گرم = ۱۰۰۰ دوده پس هر دوده معادل یک هزارم گرم است.

قیمت انواع سکه های ایرانی پیشنهادات امروز به شرح زیر است:

نام سکه های ایرانی

قیمت (ریال)

۵۰ سکه سوتی

۲۰۰۰، ۲۰۰۰

سکه ۱۰۰ سوتی

۰, ۶۰۰, ۰۰۰

۱۵۰ سکه سوتی

۲, ۳ ۲ ۵, ۲۰۰۰

۲۰۰ سکه سوتی

۳، ۱۵ ۰، ۲۰۰۰

۲۵۰ سکه سوتی

۳، ۲ ۲ ۵، ۲۰۰۰

سکه ۳۰۰ سوتی

۴, ۷ ۲ ۰, ۲,۰۰۰

۴۰۰ سکه سوتی

۷، ۲۰،۰۰، ۱۰۰،۰۰۰

سکه ۵۰۰ سوتی

۷، ۷ ۲، ۲۰۰۰ متر

سکه یک گرمی ایرانی

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

سکه ایرانی ۱.۵ گرمی

۲۲.۲۲.۲

سکه دو گرمی ایرانی

۲۲.۰۳.۰۲