قیمت ساینا کاهش یافتبه گزارش نبض بازار، بر اساس معاملات امروز پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته تغییر اندکی داشت و برخی خودروها نیز نسبت به روز گذشته بدون تغییر بودند.

بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور نیز نسبت به روز گذشته با تغییرات جزئی همراه بود.

قیمت بازار خودرو ساینا (شهریور ۱۴۰۱)

نام تجاری مدل (سال ساخت) عملکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
انتقال EX ۲۰۱۹ با رینگ استیل صفر ۲۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۱۰۰ متر
انتقال EX ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
انتقال EX ۱۴۰۰ | با رینگ استیل صفر ۲۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۱۰۰ متر
انتقال EX ۱۴۰۱ | با رینگ استیل صفر ۱۵۲۰، ۱۵۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰
به علاوه تجهیزات ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۲۰۰۶، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
به علاوه تجهیزات سایپا ۲۰۱۹ صفر ۲۰۰۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
گیربکس S سایپا ۲۰۱۹ صفر ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
گیربکس S ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۱۰۱۶۱, ۱۲۰۰۰, ۱۰۰۰,۰۰۰
گیربکس S ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۲۰۰۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
گیربکس S ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰