قیمت خودرو KMC K7به گزارش نالب بازار، KMC K7 Safar مدل ۱۴۰۰ به قیمت یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون فروخته شده است.

قیمت بازار خودروهای KMC (اوت ۱۴۰۱)

نام تجاری مدل (سال ساخت) عملکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
K2 ۱۰۴۰۰ صفر ۱، ۳ ۱، ۲، ۲، ۳
K2 ۱۰۴۰۰۰ صفر ۱۰، ۴۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۱۰۰۰ متر
T5 موتور کرمان ۲۰۱۹ صفر ۰, ۰ ۰ ۰, ۲,۰۰۰,۰۰۰, ۰۰۰,۰۰۰
T5 ۱۴۰۰ | موتور کرمان صفر ۰, ۰ ۰ ۰, ۲,۰۰۰,۰۰۰, ۰,۰۰۰,۰۰۰
T5 ۱۴۰۱ | موتور کرمان صفر ۰, ۰ ۰ ۰, ۱,۰۰۰,۰۰۰, ۰۰۰,۰۰۰