قیمت خودرو شاهین ۱۰ میلیون افزایش یافته استبه گزارش نبض بازار، بر اساس معاملات امروز یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته تغییر جزئی داشته و برخی خودروها نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.

بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور نیز نسبت به روز گذشته با تغییرات جزئی همراه بود.

قیمت جدید شاهین جی سایپا مدل ۱۴۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان رسید که نسبت به سه هفته گذشته ۱۰ میلیون تومان گران شده است.

شاهین جی مدل ۱۴۰۱ حدود ۳۷۰ میلیون فروش دارد که در عرض یک هفته ۵ میلیون افزایش یافته است. قیمت فروش شاهین جی مدل ۱۴۰۰ به ۳۴۴ میلیون رسید.

قیمت بازار خودرو شاهین (آبان ۱۴۰۱)

نام تجاری مدل (سال ساخت) عملکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
جی ۱۰۴۰۰۰ صفر (قیمت نمایندگی) ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰ و ۰
جی ۱۰۴۰۰۰ صفر ۳۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰
جی ۱۰۴۰۰۰ صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر