قیمت خودرو دسترس در بازار در این زمان؛ افزایش قیمت تیبا ۲ پلاس + جدول قیمتبه گزارش ضربان قلب بازار، در بین خودروهای پرفروش سایپا، تیبا ۲ پلاس در این زمان دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ به ۲۰۹ میلیون تومان رسیده است.

پراید ۱۱۱ در این زمان همراه خود ۲ میلیون تومان افزایش نسبت به دیروز به ۱۹۷ میلیون تومان رسید. تبس در این زمان ۵ میلیون تومان کاهش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است. تیبا ۲ در این زمان ۱۰ میلیون تومان نسبت به دیروز بودجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۷ میلیون تومان قیمت کاهش یافته شد.

قیمت پراید همچنان ۲۰۰ میلیون تومان است. قیمت پراید ۱۱۱ دسترس در بازار در این زمان همراه خود ۲ میلیون افزایش نسبت به دیروز ۱۹۷ میلیون تومان است. قیمت پراید ۱۳۱ در این زمان همراه خود قیمت دیروز برابر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۹ میلیون تومان به کالا می رسد. خودروی شاهین در این زمان نیز شبیه دیروز ۳۵۰ میلیون تومان به کالا می رسد.

قیمت ها دسترس در بازار خودرو همچنان در جاری {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران بازار خودرو پیش بینی دارند در صورت سازنده نشدن تحولات سیاسی در روزهای بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه نرسیدن برجام، قیمت خودرو همچنان همراه خود افزایش در کنار باشد.
ماشین ها

قیمت در این زمان (میلیون تومان)

پراید ۱۱۱

۱۹۷

۱۳۱

۱۷۹

دوبل خوشایند

۲۰۹

تیبا ۲

۱۹۷

تبت

۱۹۵

از کیت فوری

۲۳۵

Quick Automatic Plus

۲۹۵

گرگ

۳۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه