قیمت حبوبات امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۱به گزارش نبض بازار، قیمت حبوبات امروز ۲۱ مردادماه با تغییرات جزئی نسبت به روز گذشته همراه بود.

قیمت انواع حبوبات امروز ۱۲.۸

عنوان تولید – محصول

قیمت محصول (تومان)

قیمت عمده کیلویی (تومان)

۹۰۰ گرم عدس بزرگ

۵۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

عدس ۹۰۰ گرم

۵۰۵۰۰

۴۰.۰۲۰

۹۰۰ گرم بلال بزرگ

۵۰۰۰۰۰

۴.۰۲۰

۹۰۰ گرم بلال کوچک

۶۱۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۹۰۰ گرم لوبیا سفید

۵۴۰۰۰

۴۰.۰۲۰

لوبیا قرمز جگر ۹۰۰ گرم

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۹۰۰ گرم لوبیا قرمز

۴.۰۲۰

۴۲.۰۲۰

۹۰۰ گرم نخود

۵۰۰۰۰

۴۰۰۰۰