قیمت بلیت اتوبوس اربعین ۱۴۰۱


وی افزود: همچنین قیمت بلیت اتوبوس تهران به ایلام برای اتوبوس های ۲۵ نفره ۳۷۶ هزار و ۲۵۰ تومان، اتوبوس های ۳۲ نفره ۳۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس های ۴۴ نفره ۲۴۵ هزار تومان است.

قیمت بلیت اتوبوس اربعین 1401

به گفته نایب رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کشور، نرخ بلیت اتوبوس از تهران به کرمانشاه برای اتوبوس های ۲۵ نفره ۲۹۶ هزار تومان، اتوبوس های ۳۲ نفره ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس های ۴۴ نفره ۱۷۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی افزود: این نرخ تنها در ایام اربعین یعنی ۱۲ تا ۳۰ شهریور است و پس از اربعین قیمت ها به حالت عادی باز می گردد.

منبع: رادیو