قیمت انواع روزه امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۱


به گزارش نبض بازار، با توجه به معاملات انجام شده امروز (۱۳ مرداد ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر باقی ماند.

قیمت بازار خودروهای سریع (اوت ۱۴۰۱)

نام تجاری مدل (سال ساخت) عملکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
خودکار پلاس ۲۰۱۹ سایپا صفر ۲۰۲۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
خودکار پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
خودکار پلاس ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۳۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰
کتابچه راهنمای ۲۰۱۹ با رینگ استیل – سایپا صفر ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
کتابچه راهنمای ۱۴۰۰ | با رینگ استیل – سایپا صفر ۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
کتابچه راهنمای ۱۴۰۱ | با رینگ استیل – سایپا صفر ۲۰۰۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
کتابچه راهنمای ۱۴۰۱ | ماشین خانگی – سایپا صفر ۱۰۱۶۰, ۱۰۰۰,۰۰۰, ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ متر
گیربکس R ۲۰۱۹ سایپا صفر ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
گیربکس R ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۲۰۱۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
گیربکس R ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
گیربکس R ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۱۲۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۰
گیربکس S ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
گیربکس S ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
گیربکس S ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۱۵۰۲, ۲۰۰۰, ۱۰۰,۰۰۰