قیمت انواع روزه امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۱


به گزارش نبض بازار، با توجه به معاملات انجام شده امروز (۱۳ مرداد ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر باقی ماند.

قیمت بازار خودروهای سریع (اوت ۱۴۰۱)

نام تجاریمدل (سال ساخت)عملکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
خودکار پلاس۲۰۱۹ سایپاصفر۲۰۲۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
خودکار پلاس۱۴۰۰ | سایپاصفر۳۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
خودکار پلاس۱۴۰۱ | سایپاصفر۳۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰، ۰
کتابچه راهنمای۲۰۱۹ با رینگ استیل – سایپاصفر۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۸۰۰ متر
کتابچه راهنمای۱۴۰۰ | با رینگ استیل – سایپاصفر۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
کتابچه راهنمای۱۴۰۱ | با رینگ استیل – سایپاصفر۲۰۰۲، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
کتابچه راهنمای۱۴۰۱ | ماشین خانگی – سایپاصفر۱۰۱۶۰, ۱۰۰۰,۰۰۰, ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ متر
گیربکس R۲۰۱۹ سایپاصفر۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
گیربکس R۱۴۰۰ | سایپاصفر۲۰۱۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
گیربکس R۱۴۰۱ | سایپاصفر۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
گیربکس R۱۴۰۱ | سایپاصفر۱۲۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۱۰۰،۰۰۰، ۰
گیربکس S۱۴۰۰ | سایپاصفر۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
گیربکس S۱۴۰۱ | سایپاصفر۲۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
گیربکس S۱۴۰۱ | سایپاصفر۱۵۰۲, ۲۰۰۰, ۱۰۰,۰۰۰