قول‌هایی کدام ممکن است ایلان ماسک همراه خود کسب توئیتر داد


پس اجتناب کرده اند موافقت هیات مدیره توییتر همراه خود خریداری کل سهام این نمایندگی به وسیله ایلان ماسک به بهای ۴۴ میلیارد دلار کدام ممکن است تصویری آینه ای فشرده‌ای داشته است، پدر مingسس تسلا همراه خود تخلیه توئیتی {در این} اتصال اظهارنظر کرد.

قول‌هایی که ایلان ماسک با خرید توئیتر داد

پس اجتناب کرده اند موافقت هیات مدیره توییتر همراه خود خریداری کل سهام این نمایندگی به وسیله ایلان ماسک به بهای ۴۴ میلیارد دلار کدام ممکن است تصویری آینه ای فشرده‌ای داشته است، پدر مingسس تسلا همراه خود تخلیه توئیتی {در این} اتصال اظهارنظر کرد.

ایلان ماسک در توئیتر شخصی نوشت:

آزادی دقیق سنگ بستر منصفانه دموکراسی محیط زیست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توییتر میدانی است کدام ممکن است در آن موضوعاتی کدام ممکن است برای بلند مدت بشریت حیاتی هستند، به ذکر شد‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گو گذاشته می‌شوند.

ایلان ماسک ۲ هفته پیش همراه خود سریع خریداری کل سهام این نمایندگی به قیمتی بهتر اجتناب کرده اند بهای بازار، خواهان تصرف آن شده بود. هیات مدیره توییتر پیش اجتناب کرده اند این همراه خود سریع آقای ماسک مخالفت کرده بود.

آقای ماسک کدام ممکن است همراه خود تا حد زیادی اجتناب کرده اند ۲۷۳ میلیارد دلار دارایی ثروتمندترین شخص جهان شناسایی شده است، پدر مingسس تسلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی فضایی اسپیس ایکس است.

ماسک کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مشتریان پرانرژی توییتر است توده ها تاکید کرده بود کدام ممکن است توییتر برای تغییر شدن به ۱ پلتفرم دقیق برای آزادی دقیق باید اجتناب کرده اند بازار بورس شود.

این کارآفرین ۵۰ ساله کدام ممکن است مدیرعامل نمایندگی اسپیس‌ایکس نیز هست مشاوره کدام ممکن است می‌خواهد همراه خود ترول‌ها در توییتر نبرد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع تغییراتی را در سرویس اشتراک توییتر اجتناب کرده اند جمله معامله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت فروش حاضر کرده است.

این میلیاردر طرفدار ارزهای دیجیتال علاوه بر این سریع کرده است دوج‌کوین به‌عنوان انتخاب صنوبر در توییتر اضافه شود.

این دارایی ها کدام ممکن است به‌طور بی نام سخن مشاوره‌اند تصریح کرده‌اند توییتر می‌خواهد دانستن درباره هرگونه تحقیقات نهادهای ناظر با اشاره به ماسک، اجتناب کرده اند جمله تحقیقات کمیسیون بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار آمریکا (SEC)، کدام ممکن است قابل دستیابی است تهدیدی برای افزایش قیمت کاهش یافته باشد، داده ها بیشتری کسب تنبل.

در جاری حاضر ایلان ماسک بیش اجتناب کرده اند ۹ نسبت اجتناب کرده اند سهام توییتر را در اختیار دارد با این حال اجتناب کرده اند حضور در هیات مدیره توییتر خودداری کرده است. در صورتی کدام ممکن است او به عضویت هیات مدیره توییتر درمی‌به اینجا رسید نمی‌توانست بیش اجتناب کرده اند ۱۵ نسبت سهام این نمایندگی را در اختیار بگیرد.

سهام نمایندگی توییتر پس اجتناب کرده اند سریع ایلان ماسک همراه خود انبساط گذراندن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه همراه خود زمزمه‌های جدید {در این} زمینه دسترس در بازار سهام نیویورک ۴.۵ نسبت انبساط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رقم ۵۱.۱۵ دلار به ازای هر سهم رسید.

تأمین: برترین ها