قورباغه های مدرن فولکس واگن :: ماشین وانتخودروساز کوچک آلمانی Millie اعلام کرده است که قصد دارد خودرویی بر اساس فولکس واگن بیتل بسازد.


میلی برای ساخت این دستگاه از روشی به نام Restomod استفاده می کند. با این روش در کنار بازسازی کامل مدل کلاسیک، تجهیزات و تکنولوژی مدرن به خودرو اضافه می شود.


میلیون ها نفر خودروهای خود را بر اساس مدل بیتل ساخته شده در دهه ۱۹۷۰ می سازند. طراحان Milli با الهام از مدل های پورشه از دهه ۱۹۷۰، تغییراتی در بدنه ایجاد کرده اند که این خودرو را اسپرت تر می کند.


چراغ های جلو نیز توسط یک نوار نازک از لامپ LED شبیه سازی شده اند که چهره خودرو را مدرن می کند. این نمایشگاه تحت بازسازی کامل قرار خواهد گرفت و به امکانات مدرن مانند ویترین مجهز خواهد شد.


موتور مدل کلاسیک را حفظ می کند، اما ترمزها و چراغ های جلو را تغییر می دهد تا رانندگی راحت تر شود.


به مناسبت تولید ۲۲ میلیون فولکس واگن بیتل، قرار است ۲۲ میلیون دستگاه تولید شود. قیمت هر دستگاه ۵۷۰ هزار یورو (حدود ۶۰۰ هزار دلار) است و اولین دستگاه تابستان سال آینده به مشتری تحویل داده می شود.