قوانین کنسرت در ایران ایالتی شد!


بهمن بابازاده خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر در خصوص لغو کنسرت‌ها در مازندران در توئیتی اعلام کرد: قوانین کنسرت در ایران ایالتی شده!

قوانین کنسرت در ایران ایالتی شد!

بهمن بابازاده خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر در خصوص لغو کنسرت‌ها در مازندران در توئیتی اعلام کرد: قوانین کنسرت در ایران ایالتی شده!

منبع: برترین ها