قدرت اولیه Fairlife – آیا مشروع است؟ : رژیم غذایی


آیا به این نوشیدنی “پروتئینی” فکر می کنید؟ من بسیار مشکوک هستم که آن را ببینم با توجه به این که دارای نسبت بالایی از پروتئین است و طعم آن نیز بسیار خوب است. آیا این حقایق رژیم غذایی مشروع است / آیا پروتئین مشروع است؟ من از همه افکار قدردانی می کنم.

من همچنین شنیدم که متعلق به کوکاکولا است ، بنابراین من در مورد کیفیت آنها شک دارم. متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید