قابی اجتناب کرده اند هم‌آغوشی مشخص در کاخ سلطنتی عربستان


رئیس جمهوری ترکیه کدام ممکن است درحال حاضر به عربستان سعودی بازدید کرده است همراه خود پادشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولیعهد این ملت در شهر جده دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگو کرد.

قابی از هم‌آغوشی متفاوت در کاخ سلطنتی عربستان

رئیس جمهوری ترکیه کدام ممکن است درحال حاضر به عربستان سعودی بازدید کرده است همراه خود پادشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولیعهد این ملت در شهر جده دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگو کرد.

خبرگزاری آناتولی گفتن کرد کدام ممکن است رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه پنجشنبه ساعت شب پس اجتناب کرده اند دسترسی شهر جده در کاخ “السلام” این شهر همراه خود ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگو کرد.

اردوغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملک سلمان پس اجتناب کرده اند این دیدار همراه خود یکدیگر شام خوردند.

رئیس جمهوری ترکیه علاوه بر این در دیداری به صورت جداگانه همراه خود محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی دانستن درباره روابط میان ۲ ملت رایزنی کرد.

تأمین: ایسنا