فیبر – آیا باید سبوس گندم را یک شب قبل از غذا خیس کنید؟شروع به خوردن سبوس سبوس گندم. فقط می پرسم آیا باید آن را مستقیماً به وعده های غذایی اضافه کنم یا ابتدا آن را یک شب در آب خیس کنم؟ اگر قرار است خیس شود چگونه آن را خیس کنیم؟ متشکرم

ارسال شده توسط / u / MeanderingNinja
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید