“فساد غذایی انسان”


به طور خلاصه:

  • ناسازگاری محیطی علت اصلی بیماریهای مزمن شیوه زندگی و به اصطلاح بیماریهای مدرنیته است.

  • یکی از مهمترین مغایرت ها رژیم غذایی است ، یعنی جایگزینی رژیم اجداد غنی از گوشت ، چربی و اندام های حیوانی با محصولات بسیار فرآوری شده از تک کشت صنعتی: غلات تصفیه شده ، شکر و روغن دانه.

  • دستورات رژیم غذایی قرن گذشته به طور گسترده منافع شرکت های صنعت داروسازی ، صنایع غذایی و آموزه های مذهبی کلیسای ماجراجویی روز هفتم را منعکس می کند.

فساد در تغذیه انسان

دیدگاهتان را بنویسید