غذای جوانه دار چه ویژگی خاصی دارد؟



من افراد زیادی را می بینم که برای جوانه زدن غذا تلاش بیشتری می کنند و نمی دانم آیا فوایدی برای سلامتی دارد؟ فکر نمی کنم خیساندن چیزی در آب یک شبه ارزش غذایی را افزایش دهد ، احتمالاً برای هضم بهتر است؟

ارسال شده توسط / u / MTAWFEEK
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید