غذای آشپزی وزن کنید یا خام؟سلام به همه – من معمولاً غذا را به صورت خام (به عنوان مثال مرغ) اندازه گیری می کنم ، اما می خواستم بدانم که آیا واقعاً باید آن را به صورت پخته شده برای ردیابی دقیق تر اندازه گیری کنم. همه شما چه کار می کنید و توصیه می کنید؟

ویرایش: عنوان باید “پخته” باشد

ارسال شده توسط / u / KingoftheNorth412
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید