غذاهای پرکالری: رژیم غذایی


چرا خوردن غذای پر کالری بسیار آسانتر از غذای پرکالری است که خودتان تهیه کرده اید؟ خوردن دو همبرگر فست فود (تقریبا 1400 کالری) بسیار راحت تر از یک غذای خانگی 1400 کالری است. آیا سیری با میزان کالری دریافتی اندازه گیری نمی شود؟ بر این اساس ، پایین آوردن دو برگر از برگرکینگ باید به همان اندازه ای باشد که خودتان آماده کرده اید. چرا که نه؟ امیدوارم متوجه سوال من شده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید