علائم جدید کووید پس اجتناب کرده اند درمانی


گروه بهداشت پادشاهی متحد هشدار داد کدام ممکن است کووید تمدید شده مدت قابل دستیابی است به ۱ بیماری رایج در این کره خاکی تغییر شود.

علائم جدید کرونا پس از بهبودی

محققان اجتناب کرده اند تاثیرات کرونا بعد اجتناب کرده اند درمانی خبر می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علایمی چون خستگی، درد عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدخوابی را شناخته شده به عنوان کووید تمدید شده مدت می شناسند کدام ممکن است قابل دستیابی است به ۱ بیماری رایج در این کره خاکی تغییر شود.

بروزترین tp-date تحقیق در پادشاهی متحد آرم داد کدام ممکن است خوب نفر اجتناب کرده اند هر ۴ نفر کدام ممکن است دچار کووید شده‌اند حتی خوب سال پس اجتناب کرده اند افزایش به طور درست معامله با نشده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مسائل این بیماری کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه ناخوشایند می‌کنند.

دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی اضافه وزن کشف نشده خطر تا حد زیادی کووید

{در این} تحقیق کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲۳۰۰ نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، آرم گرفت کدام ممکن است احتمال درمانی درست دختران ۳۳ سهم کمتر اجتناب کرده اند پسران است.

علاوه بر این خاص شد کدام ممکن است احتمال درمانی درست در اشخاص حقیقی اضافه وزن نصف اشخاص حقیقی همراه خود وزن کبریت است، در حالی کدام ممکن است احتمال درمانی درست در {افرادی که} اجتناب کرده اند ونتیلاتور استفاده کرده ‌بودند ۵۸ سهم کمتر بود.

تعیین مقدار پس اجتناب کرده اند ۵ ماه به همان اندازه خوب سال بعد اجتناب کرده اند کووید

این تجزیه و تحلیل علاوه بر این، سلامت افرادی را کدام ممکن است بین مارس ۲۰۲۰ به همان اندازه آوریل ۲۰۲۱ اجتناب کرده اند ۳۹ بیمارستان پادشاهی متحد مرخص شده بودند، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس افزایش ۸۰۷ نفر اجتناب کرده اند آن ها را ۵ ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب سال بعد تعیین مقدار کرد.

طبق تحقیق چاپ شده شده در روزنامه The Lancet Respiratory Medicine، ساده ۲۶ سهم پس اجتناب کرده اند ۵ ماه درمانی درست را گزارش کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انواع پس اجتناب کرده اند خوب سال ساده به سختی افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً ۲۹ سهم رسید.

یکی اجتناب کرده اند محققان این تحقیق، اجتناب کرده اند مؤسسه سراسری بهداشت انگلیس ذکر شد: « اجتناب کرده اند ۵ ماه به همان اندازه خوب سال پس اجتناب کرده اند بستری شدن اشخاص حقیقی در بیمارستان، علایم، سلامت روان، قابلیت بازی، آسیب اندام‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد اقامت آن‌ها دچار محدودیت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع فوق العاده قابل ملاحظه است.»
علایم شایع کووید تمدید شده مدت شایع ترین علایم تمدید شده مدت کووید برای ادغام کردن خستگی درد عضلانی، بدخوابی ، تدریجی شدن سرعت جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگی نفس است.

یکی اجتناب کرده اند محققان ارشد این تجزیه و تحلیل اجتناب کرده اند دانشکده لستر می‌گوید: «با بیرون معامله با‌های مؤثر، کووید تمدید شده‌مدت می‌تواند به ۱ بیماری تمدید شده‌مدت جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده شایع تغییر شود»

مترجم : مهسا کسنوی | تأمین: sciencealert را انتخاب کنید و انتخاب کنید Lancet

کرونا و امیکرون