عزاداری محرم را با اسپری فلفل یا اسیدپاشی به هم بزنیم؟


عزاداران حسینی و شاهدان عینی گزارش هایی مبنی بر برهم خوردن مراسم عزاداری مسجد چهارم شهید محراب کرمانشاه توسط افراد ناشناس را تایید کردند.

عزاداری محرم را با اسپری فلفل یا اسیدپاشی به هم بزنیم؟

عزاداران حسینی و شاهدان عینی گزارش هایی مبنی بر برهم خوردن مراسم عزاداری مسجد چهارم شهید محراب کرمانشاه توسط افراد ناشناس را تایید کردند.

این شاهدان با اشاره به اینکه این حادثه پس از تاریک شدن هوا در جلسه و توسط افراد ناشناس رخ داده است، اظهار داشتند: پس از تاریک شدن هوا در مسجد و هنگام اقامه نماز در قسمت بانوان مسجد شهید چهارم، زنی از فرصت تاریکی استفاده کرد و فلفل را در کولر قسمت زنانه اسپری کرد و سعی داشت تجمع مذهبی را مختل کند.

این شاهدان عینی ادامه داد: در نتیجه این اقدام اتفاق خاصی نیفتاد و تنها تعدادی از پرستاران حاضر دچار تنگی نفس شدند که با حضور اورژانس مشکلات آنها برطرف شد.

این شاهدان عینی با تکذیب شایعه اسیدپاشی گفتند: حادثه فوق به وسعت اسپری فلفل بوده و اسیدپاشی در بین عزاداران صحت ندارد.

لازم به یادآوری است که پلیس امنیت افراد اخلالگر را جستجو و شناسایی می کند.

منبع: مهر